Grå Stær

Grå stær (cataract)er en tilstand hvor øyets naturlige linse blir grå og ugjennomsiktig. Synet blir gradvis dårligere og kan da ikke forbedres med bruk av briller. Den vanligste årsaken til går stær er økende alder. Tilstanden kan imidlertid også være medfødt eller opptre tidligere i livet, og skyldes da oftest annen øyesykdom, skade eller visse medikamenter. Den eneste mulige behandlingen for grå stær er en operasjon hvor linsen fjernes og erstattes med en kunstig klar linse. Hvis du skal opereres for grå stær ved Sandvika Øyelegesenter vil du få en vesentlig mer omfattende informasjon før inngrepet.

Grå stær-operasjoner ved Sandvika øyelegesenter

Sandvika Øyelegesenter har offentlig avtale. Det betyr at du som pasient kun betaler vanlig egenandel for operasjonen og frikort gjelder. Du må imidlertid ha henvisning fra optiker eller lege. Først vil du få en forundersøkelse hos vår kirurg med tanke på om du trenger og om du egner deg for operasjon. Det gjøres samtidig målinger som er nødvendige i planleggingen av operasjon og du får grundig informasjon både skriftlig og muntlig om inngrepets art og mulige komplikasjoner og risiki. Du får rikelig anledning til å ta opp de spørsmålene du måtte ha med kirurgen. Du vil deretter få tidspunkt for operasjon og du vil også få de videre kontrollene ved Sandvika Øyelegesenter. Vi har kort ventetid for operasjoner.
Går stær-operasjonene ved Sandvika Øyelegesenter utføres av vår erfarne kirurg dr. Tore Tveter. I tillegg til å arbeide full tid ved senteret, arbeider dr.Tveter i sin fritid pro bono også ved en øyeklinikk i Kenya, hvor han også utfører går stær-operasjoner. Det finnes flere millioner mennesker som er blinde av grå stær i Afrika sør for Sahara. De aller fleste av disse kunne få synet tilbake med en slik operasjon, men alt for mange har hverken tilgang til klinikker og/eller råd til operasjonen.